Daftar Judi Bola – Prabu ratu dewata 1534 m. Terjadi gangguan serbuan islam di bawah pimpinan maulana yusuf dan pelabuan sunda kelapa sempat di rebut oleh falatehan nama sunda kelapa sempat di rebut lalu di ganti jayakarta 22 juni 1527 m. yang berarti kemenangan gilang – gemilang.

semenjak itu kerajan sunda – pajajaran terputus hubungan luar negri di susul satu persatu pelabuhan kerajaan kerajaan jatuh ke dalam kekuasaan islam, sehingga kekuasaan kerajaan terpaksa bertahan di daerah pedalaman yang terputus hubungan dengan portugis dari luar. Sang ratu sakti tercatat raja yang kejam. serta mengabaikan kesejatraan rakyat dan urusan negara.

Toohaan di malaysia dan raja nusia mulya atau prabu seda raja sunda terakir yang di serbu dan dikalahkan sultan banten. Dengan runtuhnya kerajaan pakuan pajajaran pada tahun 1579 m. Berakirlah kerajaan kerajaan sunda pajajaran dan jawa barat mulai memasuki era baru di bawah penguasa islam ke sultanan banten dan cirebon.

Adapun kehidupan masrayakat sunda – jawa barat tidak ada di susun berdasarkan hieraki dalam birokrasi pemerintah melaikan di atur berdasarkan fungsi masing – masing dalam kelompok atau golongan. Paling tidak akan di dapati empat kelompok masrayakat itu. Kelompok ekonomi antar lain penyawah peladang peternak ayam dan pandai besi. Kelompok alat negara penjaga ke amanan serdadu atau tentara.